Det kontantlösa samhället

På grund av svårigheter för föreningen att avyttra kontanter, blir det NYTT BETALNINGSSÄTT fr.o.m. hösten 2019 till våra aktiviteter.

 Så här betalar du,när du har anmält dig till t.ex. vår surströmmingsskiva.

1. Inbetalningskort via bankgiro till föreningens bankgironr 5206-2916.

2. Har du SWISCH kommer du att kunna använda SENARE under hösten

3. Nu har vårat Swisch kommit 12353257820