Det kontantlösa samhället

På grund av svårigheter för föreningen att avyttra kontanter, blir det NYTT BETALNINGSSÄTT fr.o.m. hösten 2019 till våra aktiviteter.  Så här betalar du,när du har …

Det kontantlösa samhället Läs mer »